KonkurransegruppeKonkurransegruppe
SvømmeskoleSvømmeskole
Bli medlemBli medlem
Kontakt ossKontakt oss
NyheterNyheter
Om ossOm oss

  
  
Innhold
1
Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Stavanger Madla Svømmeklubb

Styret i Stavanger Madla Svømmeklubb kaller herved inn til ekstraordinært årsmøte i Stavanger Madla Svømmeklubb onsdag 6. juni 2018 klokken 18:00 på Scandic Hotel Forus, Bjødnabreen 2, 4033 Stavanger.

Saksdokumenter til møtet kan lastes ned ved å trykke her.

Det vil bli lagt opp til ett kort info møte i etterkant av ekstraordinært årsmøte hvor styret vil gi en orientering om den sportslige organiseringen og gruppestrukturen samt de ulike utvalgene som er opprettet siden årsmøtet i april.

Vel møtt!

mvh,
Styret i Stavanger Madla Svømmeklubb


2
Bare en uke igjen til årsmøtet i Madla Svømmeklubb 18.04.2018


Alle saksdokumenter finner dere under "administrativt"

Årsrapport 2017

 • Vedlegg 1:   Madla/SSC Sammenslutningsplan
 • Vedlegg 2:   Madla/SSC Rapport fra arbeidsgruppen
 • Vedlegg 3:   Nøkkeltall fra Enhetsregisteret Madla Svømmeklubb
 • Vedlegg 4:   Nøkkeltall fra Enhetsregisteret Stavanger Svømme Club
 • Vedlegg 5:   Lov for Madla Svømmeklubb
 • Vedlegg 6:   Lov For Stavanger Svømme Club
 • Vedlegg 7:   Årsregnskap Madla Svømmeklubb 2017
 • Vedlegg 8:   Årsregnskap Stavanger Svømme Club
 • Vedlegg 9:   Uttalelse og nøkkeltall fra Bokholderiet Hinna AS
 • Vedlegg 10: Risikoanalyse under og etter sammenslåing
 • Vedlegg 11: Uavhengig revisors beretning
 • Vedlegg 12: Kontrollkomiteens beretning for 2017
 • Vedlegg 13: Virksomhetsplanen, versjon 
 • Vedlegg 14: Ny Madlalov, versjon 18.april 2018.


3
Ekstraordinært årsmøte 18.04.2018

​Under "Administrativt" finner dere en fil ang. ekstraordinært årsmøte, som inneholder sakliste og saksdokument.

4
Reiseforsikring

En egen reiseforsikring er nødvendig når du reiser på stevner og leirer med Madla Svømmeklubb. Klubben har ikke egen reiseforsikring som dekker avbestilling ved sykdom eller andre hendelser når vi er på tur.

Reisevirksomheten i klubben er stor, og vi er ofte mange på tur. Dette gjør at vi er tidlig ute med booking av transport og overnattinger for å senke kostnader og egenandeler. Ulempen er at "budsjettreiser" gir liten eller ingen fleksibilitet med hensyn til eventuelle avbestillinger.

Alle må ha reiseforsikring med avbestillingsforsikring som gjelder for familie. På denne måten vil man ikke lide økonomisk dersom deltageren blir syk og må melde avbud. Utover sykdom gjelder en slik avbestillingsforsikring også i forhold til andre hendelser av alvorlig karakter i familien.

Sjekk din egen forsikring for detaljer og anskaff en dersom dere ikke allerede har.

Sett dere også inn i dekningen for reisegods og lignende. Det hender dessverre at ting blir mistet/stjålet når man er på tur. Skulle deltakeren i tillegg bli syk/skadet på reisen skal man heller ikke glemme behandlingsutgifter og hjemtransportkostnadene, som kan være greit å få dekket om noe galt skulle skje.

Når du reiser innen EØS-områder bør man også ha med seg Europeisk Helsetrygdkort. Dette kan bestilles på www.trygdeetaten.no (kostnadsfritt).

 Siste nyheter

 

 

 

 

>>https://atea.klubb.nif.no/Sider/ProduktKlubbkontor.aspx>>

 

 

 I fokus